Söktermen egenskap har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
egenskap (u) property
egenskap (n) [kvalitet] (u) property (n) [kvalitet]
egenskap (u) asset
egenskap (n) [person] (u) characteristic (n) [person]
egenskap (n) [person] (u) capacity (n) [person]
SV Svenska EN Engelska
egenskap (n) [an identifying characteristic, habit or trend] (u) trait (n) [an identifying characteristic, habit or trend] (formal)
egenskap (n) [person] (u) trait (n) [person] (formal)
egenskap (n) [person] (u) quality (n) [person]
egenskap (n) [person] (u) function (n) [person]
egenskap (u) quality
SV Synonymer för egenskap EN Översättningar
karaktärsdrag [utmärkande drag] n trait (formal)
hänseende [utmärkande drag] n respect
synpunkt [utmärkande drag] (u angle
aspekt [utmärkande drag] (u aspect
fas [utmärkande drag] (u stage
område [utmärkande drag] n stretch
fält [utmärkande drag] n branch
omständighet [utmärkande drag] (u circumstance
sida [utmärkande drag] (u aspect
egenhet [inslag] (u peculiarity
nyans [inslag] (u shade
anstrykning [inslag] (u flavor
underström [inslag] (u undercurrent
ström [inslag] (u current
drag [inslag] n characteristic
kännetecken [särmärke] characteristic
benägenhet [särmärke] (u disposition (formal)
specialitet [särmärke] (u specialty
vana [särmärke] habit
anlag [sida] n aptitude