Söktermen egenskaper har 2 resultat
Hoppa till
SV Synonymer för egenskaper EN Översättningar
väsen [art] (invariable fuss
sort [art] (u variety
karaktär [art] (u character
natur [art] (u disposition (formal)
slag [art] n beating
prägel [art] impression
kvalitet [art] (u grade
tillstånd [art] n leave
karaktärsdrag [art] n trait (formal)
kaliber [art] (u caliber
kännetecken [art] characteristic
beskaffenhet [art] u condition
prestationsförmåga [mätbara egenskaper] (u performance
resultat [mätbara egenskaper] n conclusion
prestanda [mätbara egenskaper] (u performance
anlag [begåvning] n aptitude
själsgåvor [begåvning] abilities
läggning [begåvning] (u disposition (formal)
skicklighet [begåvning] (u capability
duglighet [begåvning] (u appropriateness