Söktermen elände har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
elände {n} misery
elände (n) [situation] {n} misery (n) [situation]
elände (n) [katastrof] {n} disaster (n) [katastrof]
elände (n) [katastrof] {n} cataclysm (n) [katastrof] (formal)
elände (n) [katastrof] {n} catastrophe (n) [katastrof]
SV Svenska EN Engelska
elände (n) [katastrof] {n} calamity (n) [katastrof]
elände (n) [katastrof] {n} fatality (n) [katastrof]
elände (n) [allmän] {n} squalor (n) [allmän]
elände (n) [situation] {n} ugliness (n) [situation]
elände (n) [motgång] {n} adversity (n) [motgång]
elände (n) [motgång] {n} misfortune (n) [motgång]
elände (n) [motgång] {n} bad luck (n) [motgång]
SV Synonymer för elände EN Översättningar
ve [sorg] (u woe (literature)
lidande [sorg] n suffering
olycka [sorg] (u unhappiness
smärta [sorg] (u pang
grämelse [sorg] worry
bedrövelse [sorg] n grief
fattigdom [nöd] (u poverty
armod [nöd] n penury
obestånd [nöd] insolvency
misär [nöd] (u misery
trångmål [nödställd belägenhet] dire straits (n)
bekymmer [nödställd belägenhet] n anxiety
nöd [nödställd belägenhet] (u neediness
ofärd [olycksöde] destruction
hemsökelse [olycksöde] (u visitation
fördärv [olycksöde] n undoing
undergång [olycksöde] (u doom
ofog [rackartyg] n mischief
obehag [rackartyg] n distress
plågoris [rackartyg] pest