Söktermen Electronic Stability Control har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för electronic

electronic (a) [general] elektronisk (a) [general]
electronic (adj) [generated by electronic device] elektronisk (adj) [generated by electronic device]

EN SV Översättningar för stability

stability (n) [general] stadga (n) [general] (u)
stability (n) [condition of being stable] stabilitet (n) [condition of being stable] (u)
stability (n) [general] stabilitet (n) [general] (u)
stability stabiliteten

EN SV Översättningar för control

control (n) [domination] kontroll (n) [domination] (u)
control (n) [general] kontroll (n) [general] (u)
control (n) [responsibility] uppsikt (n) [responsibility] (u)
control (v) [feelings]
 • controlled
 • control
 • control
 • controlled
 • controlled
tygla (v) [feelings]
 • tyglad
control (v) [feelings]
 • controlled
 • control
 • control
 • controlled
 • controlled
behärska (v) [feelings]
 • behärskad
control (n) [domination] herravälde (n) {n} [domination]
control (n) [domination] styre (n) {n} [domination]
control (v) [business company]
 • controlled
 • control
 • control
 • controlled
 • controlled
dirigera (v) [business company]
 • dirigerad
control (v) [guard]
 • controlled
 • control
 • control
 • controlled
 • controlled
styra (v) [guard]
 • styrd
control (v) [business company]
 • controlled
 • control
 • control
 • controlled
 • controlled
kontrollera (v) [business company]
 • kontrollerad