Söktermen elementär har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
elementär (a) [enkel] basic (a) [enkel]
elementär elementary
elementär (a) [enkel] elementary (a) [enkel]
elementär (a) [enkel] rudimentary (a) [enkel]
SV Synonymer för elementär EN Översättningar
begynnelse- [grundläggande] initial
fundamental [grundläggande] basic
ursprunglig [grundläggande] beginning
förstahands- [grundläggande] firsthand
förberedande [grundläggande] preliminary
omedelbar [grundläggande] proximate (formal)
avgörande [grundläggande] n conclusion
väsentlig [grundläggande] relevant
primär [grundläggande] primary
i princip [teoretisk] virtually
grundläggande [teoretisk] basic
formell [teoretisk] formal
principiell [teoretisk] fundamental
rudimentär [primitiv] rudimentary
först [tidigast] at first
medfödd [tidigast] innate
okomplicerad [enkel] simple
vanlig [okomplicerad] plain
klar [okomplicerad] clear
otvetydig [okomplicerad] clear