Söktermen emanera har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
emanera
 • emanerad
emanate
 • emanated
 • emanate
 • emanate
 • emanated
 • emanated
emanera (v) [To come from a source]
 • emanerad
emanate (v) [To come from a source]
 • emanated
 • emanate
 • emanate
 • emanated
 • emanated
SV Synonymer för emanera EN Översättningar
härröra [utgå från] emanate
börja [utgå från] commence (formal)
komma från [utgå från] originating from
härstamma från [utgå från] descend from
förutsätta [utgå från] assume
förvänta [utgå från] expect
antaga [utgå från] accept
utgå [utgå från] emanate
avge [utsända] give off
utstråla [utsända] radiate
utgå från [härröra] issue from
komma [härleda sig] n come
bero på [härleda sig] depend on
härröra från [stamma från] go back
uppkomma [stamma från] come into being
uppstå [stamma från] arise (formal)
stamma [härstamma] stutter