Söktermen embankment har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
embankment kaj (u)
embankment (n)[dike] bank (n)[dike](u)
embankment vägbank (u)
embankment (n)[dike] damm (n)[dike](u)
embankment (n)[artificial mound of earth and stone] fördämning (n)[artificial mound of earth and stone](u)
EN Engelska SV Svenska
embankment (n)[dike] fördämning (n)[dike](u)
embankment (n)[dike] vall (n)[dike](u)
embankment bank (av jord)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för embankmentSV Översättningar
grade [slope] gradera
pitch [slope] lutning (u)
gradient [slope] stigning (u)
bank [slope] bank (u)
acclivity [slope] stigning (u)
hill [slope] berg {n}
hillside [slope] backslutning
mound [geography] hög
heap [geography] stack (u)
knoll [geography] liten kulle