Söktermen emfas har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
emfas (n) [eftertryck] (u) accent (n) [eftertryck]
emfas (n) [eftertryck] (u) stress (n) [eftertryck]
emfas (n) [eftertryck] (u) emphasis (n) [eftertryck]
SV Synonymer för emfas EN Översättningar
accent [huvudton] (u accent
tryck [huvudton] n print
betoning [huvudton] (u accent
tonvikt [huvudton] (u accent
eftertryck [huvudvikt] n accent
vikt [huvudvikt] (u stress
betydelse [huvudvikt] (u sense
kärna [huvudvikt] churn
centrum [huvudvikt] n focus
tyngdpunkt [huvudvikt] (u center of gravity
accentuering [accent] (u accentuation
tonfall [accent] accent
intonering [accent] intonation
intensitet [eftertryck] (u intensity
iver [eftertryck] (u ardor
skärpa [eftertryck] (u roughness
aplomb [säkerhet] (u aplomb
förstärkning [understrykning] (u amplification