Söktermen eminent har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
eminent (a) [person] celebrated (a) [person]
eminent (a) [person] famous (a) [person]
eminent (a) [person] famed (a) [person]
eminent (a) [person] renowned (a) [person]
eminent (a) [person] well-known (a) [person]
SV Svenska EN Engelska
eminent (a) [person] prominent (a) [person]
EN Engelska SV Svenska
eminent (a) [person] celebrated (a) [person]
eminent (a) [person] famous (a) [person]
eminent (a) [person] famed (a) [person]
eminent (a) [person] renowned (a) [person]
eminent (a) [person] well-known (a) [person]
eminent (a) [person] prominent (a) [person]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för eminent SV Översättningar
venerable [noble] (formal vördnadsvärd
princely [noble] furstlig
elegant [noble] graciös
superb [noble] underbar
glorious [noble] praktfull
stately [noble] ståtlig
conspicuous [important] framstående
celebrated [important] celeber
distinguished [important] celeber
renowned [important] celeber
famed [important] celeber
famous [important] celeber
notable [important] framstående
exalted [characteristic] upphöjd
prominent [characteristic] celeber
important [characteristic] betydande
pre-eminent [characteristic] (formal överlägsen
high [characteristic] (informal hög
brilliant [illustrious] strålande
splendid [illustrious] perfekt