Söktermen emissary har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
emissary agent (u)
emissary sändebud {n}
emissary (n) [politics - man] emissarie (n) [politics - man] (u)
emissary (n) [politics - woman] emissarie (n) [politics - woman] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för emissary SV Översättningar
representative [profession] representativ
deputy [profession] vice
intermediary [profession] förmedlare (u)
surrogate [profession] (formal substitut {n}
broker [profession] mäklerska (u)
attorney [profession] försvarare (u)
agent [profession] ombud {n}
delegate [representative] överlämna
proxy [representative] fullmakt (u)
substitute [representative] surrogat-
envoy [representative] envoyé
ambassador [representative] ambassadör (u)
minister [ambassador] frikyrkopräst