Söktermen emit har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
emit (v) [physics] (formal) avge (v) [physics]
emit (v) [smell] (formal) avge (v) [smell]
emit (v) [light] (formal) utstråla (v) [light]
emit (v) [physics] (formal) emittera (v) [physics]
emit (v) [physics] (formal) utsända (v) [physics]
EN Engelska SV Svenska
emit (formal) ge ifrån sig

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för emit SV Översättningar
vacate [evacuate] (formal lämna
empty [evacuate] tömma
discharge [evacuate] avlasta
void [evacuate] upplösa
aim [send] avsikt (u)
transmit [send] leda
broadcast [send] sändning (u)
give out [send] låta påskina
focus [send] fokus (u)
relay [send] relä
beam [send] bom (u)
ooze [secrete] sippra
sweat [secrete] svett (u)
excrete [secrete] avsöndra
trickle [secrete] sippra
filtrate [secrete] filtrera
radiate [emanate] sprida
give off [emanate] avge
reek [emanate] stank (u)
vent [action] utlopp {n}