Söktermen employment level effect har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för employment

employment (n) [business company] sysselsättning (n) [business company] (u)
employment anställning (u)
employment (n) [business company] anställning (n) [business company] (u)
employment (n) [general] bruk (n) {n} [general]
employment (n) [general] sysselsättning (n) [general] (u)
employment (n) [business company] jobb (n) {n} [business company]
employment (n) [general] användning (n) [general] (u)
employment (n) [business company] arbete (n) {n} [business company]
employment (n) [general] arbete (n) {n} [general]
employment syssla

EN SV Översättningar för level

level (a) [surface] jämn (a) [surface]
level (n) [quality] plan (n) [quality] (u)
level (a) [surface] plan (a) [surface] (u)
level slät
level (a) [position] vågrät (a) [position]
level (n) [degree] höjd (n) [degree] (u)
level (a) [position] horisontell (a) [position]
level (v) [surface] släta till (v) [surface]
level (n) [degree] höjdpunkt (n) [degree] (u)
level (n) [degree] grad (n) [degree] (u)

EN SV Översättningar för effect

effect (v) [result]
 • effected
 • effect
 • effect
 • effected
 • effected
verkställa (v) [result]
 • verkställd
effect (v) [result]
 • effected
 • effect
 • effect
 • effected
 • effected
genomföra (v) [result]
 • genomförd
effect (n) [result] resultat (n) {n} [result]
effect (n v) [belongings] effekt (n v) [belongings] (u)
effect (n) [general] effekt (n) [general] (u)
effect (n) [result] effekt (n) [result] (u)
effect (n) [result] följd (n) [result] (u)
effect verkan (invariable)
effect (n) [general] verkan (n) [general] (invariable)
effect
 • effected
 • effect
 • effect
 • effected
 • effected
förmedla
 • förmedlad