Söktermen endeavor har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
endeavor (v) [objective]
 • endeavored
 • endeavor
 • endeavor
 • endeavored
 • endeavored
aspirera (v) [objective]
 • aspirerad
endeavor (n v) [a sincere attempt]
 • endeavored
 • endeavor
 • endeavor
 • endeavored
 • endeavored
sträva (n v) [a sincere attempt]
 • strävad
endeavor (v) [objective]
 • endeavored
 • endeavor
 • endeavor
 • endeavored
 • endeavored
sträva (v) [objective]
 • strävad
endeavor (v) [objective]
 • endeavored
 • endeavor
 • endeavor
 • endeavored
 • endeavored
sikta (v) [objective]
 • siktad
endeavor (v) [objective] sträva efter (v) [objective]
EN Engelska SV Svenska
endeavor (n) [attempt] strävan (n) [attempt] (u (invariable))
endeavor (n) [attempt] bemödande (n) {n} [attempt]
endeavor (v) [effort]
 • endeavored
 • endeavor
 • endeavor
 • endeavored
 • endeavored
försöka (v) [effort]
 • försökt
endeavor (n) [attempt] försök (n) {n} [attempt]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för endeavor SV Översättningar
study [attempt] estudo {m}
try [attempt] ensaio {m}
zeal [attempt] (formal zelo
effort [attempt] esforço {m}
essay [attempt] tentar
enterprise [attempt] empresa {f}
exertion [attempt] esforço {m}
venture [attempt] riscoi
struggle [attempt] luta {f}
trial [attempt] tentativade escalar