Söktermen Endeavour har 4 resultat

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för endeavour SV Översättningar
aspire [try] längta
make an effort [try] bemöda sig
strive [try] (formal strida
essay [try] försök {n}
seek [try] (formal leta
venture [try] tilltag {n}
attempt [try] attentat
try [behaviour] rannsaka
propose [behaviour] fria
intend [behaviour] planera
aim [behaviour] sikte {n}
desire [aspire to] åtrå
pursue [aspire to] utöva
dig in [undertake] hugga in
plunge into [undertake] störta sig in i
tackle [undertake] talja
trial [application] tillfällig
enterprise [application] företag {n}
struggle [application] kamp (u)
undertaking [application] (formal förbindelse (u)