Söktermen engagera sig i har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
engagera sig i (v) [inträda] enter into (v) [inträda]
engagera sig i (v) [inträda] participate in (v) [inträda]
engagera sig i (v) [inträda] engage in (v) [inträda]
engagera sig i (v) [inträda] take part in (v) [inträda]

SV EN Översättningar för sig

sig oneself
sig (o) [reflexivt pronomen] oneself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] itself (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] himself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] themselves (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] herself (o) [reflexivt pronomen]
sig themselves
sig onself

SV EN Översättningar för i

i (o) [destination] to (o) [destination]
i (o) [tid] to (o) [tid]
i (o) [tid] of (o) [tid]
i (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
i at
i (o) [preposition] in (o) [preposition]
i (o) [tid] before (o) [tid]
i (o) [preposition] inside (o) [preposition]
i (o) [preposition] into (o) [preposition]
i (o) [riktning] into (o) [riktning]
SV Synonymer för engagera sig i EN Översättningar
försvinna [absorberas] vanish
absorbera [absorberas] absorb
arbeta på [sysselsätta sig] work on
befatta sig med [sysselsätta sig] meddle (in)
sysselsätta [sysselsätta sig] occupy
blanda sig i [ge sig in på] stick one's nose in (informal)
börja [ge sig in på] commence (formal)
upptaga [ge sig in på] occupy
uppta [ge sig in på] absorb