Söktermen enig har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
enig (adj) [based on unanimity] unanimous (adj) [based on unanimity]
enig inuted
enig agreed
SV Synonymer för enig EN Översättningar
i harmoni [av samma mening] in harmony
överens [av samma mening] agreed
enhällig [samfälld] unanimous
samstämmig [samfälld] agreeable
enstämmig [ense] unanimous
solidarisk [överens] solidaristic
delad [allmän] sliced
ömsesidig [allmän] reciprocal (formal)
kollektiv [allmän] united
gemensam [allmän] united