Söktermen enighet har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
enighet (u) unity
enighet (n) [allmän] (u) unity (n) [allmän]
SV Synonymer för enighet EN Översättningar
endräkt [ömsesidig förståelse] unanimity (formal)
sämja [ömsesidig förståelse] amity
överensstämmelse [ömsesidig förståelse] (u accordance
samstämmighet [ömsesidig förståelse] (u consensus
harmoni [ömsesidig förståelse] (u concord
sammanhållning [ömsesidig förståelse] unity
entente [ömsesidig förståelse] (u entente
maskopi [ömsesidig förståelse] collusion
samförstånd [ömsesidig förståelse] n concert
lojalitet [solidaritet] (u allegiance
kamratskap [solidaritet] (u camaraderie
deltagande [anslutning] n participation
tillströmning [anslutning] (u inflow
samling [anslutning] (u forest
enhällighet [sämja] (u unanimity (formal)
solidaritet [sämja] (u solidarity
lugn [fredstid] n calmness
fred [fredstid] (u peace
kontakt [samhörighet] (u contact
beröring [samhörighet] (u feel