Söktermen enighet har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
enighet (u) unity
enighet (n) [allmän] (u) unity (n) [allmän]
SV Synonymer för enighet EN Översättningar
endräkt [ömsesidig förståelse] unanimity (formal)
sämja [ömsesidig förståelse] amity
överensstämmelse [ömsesidig förståelse] (u agreement
samstämmighet [ömsesidig förståelse] (u consensus
harmoni [ömsesidig förståelse] (u harmony
sammanhållning [ömsesidig förståelse] unity
entente [ömsesidig förståelse] (u entente
maskopi [ömsesidig förståelse] collusion
samförstånd [ömsesidig förståelse] n entente
lojalitet [solidaritet] (u loyalty
kamratskap [solidaritet] (u companionship
deltagande [anslutning] n condolence
tillströmning [anslutning] (u influx
samling [anslutning] (u concourse
enhällighet [sämja] (u unanimity (formal)
solidaritet [sämja] (u solidarity
lugn [fredstid] n still
fred [fredstid] (u peace
kontakt [samhörighet] (u connection
beröring [samhörighet] (u touch