Söktermen enlarging har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
enlarging (a) [developing] utvecklande (a) [developing]
enlarging (a) [developing] växande (a) [developing]
enlarging (a) [expanding] växande (a) [expanding]
enlarging (a) [developing] tilltagande (a) [developing]
enlarging (a) [expanding] expanderande (a) [expanding]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för enlarging SV Översättningar
swelling [augmenting] svällande {n}
flourishing [augmenting] blomstrande
increasing [augmenting] ökande
expansive [increasing] konversabel
maturing [increasing] mognande {n}
spreading [increasing] kringspridning (u)
developing [increasing] utveckling av
growing [increasing] tilltagande