Söktermen enlighten har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
enlighten (v) [general]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
förklara (v) [general]
 • förklarad
enlighten (v) [general]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
klarlägga (v) [general]
 • klarlagd
enlighten (v) [character]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [character]
 • upplyst
enlighten (v) [information]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [information]
 • upplyst
enlighten (v) [make clear]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [make clear]
 • upplyst
EN Engelska SV Svenska
enlighten (v) [general]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
klargöra (v) [general]
 • klargjord
enlighten (v) [make clear]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
klargöra (v) [make clear]
 • klargjord
enlighten (v) [information]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
informera (v) [information]
 • informerad
enlighten (v) [information]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
underrätta (v) [information]
 • underrättad
enlighten (v) [character]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
uppbygga (v) [character]
 • uppbyggd
enlighten (v) [general]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
förtydliga (v) [general]
 • förtydligad

Engelska Svenska översättingar