Söktermen Enlightenment har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
Enlightenment Enlightenment (proper)
EN Engelska SV Svenska
enlightenment (n) [information] klargörande (n) {n} [information]
enlightenment (n) [information] klarläggande (n) {n} [information]
enlightenment (n) [act of enlightening, state of being enlightened] upplysning (n) [act of enlightening, state of being enlightened] (u)
enlightenment (n) [edification] upplysning (n) [edification] (u)
enlightenment (n) [edification] uppbyggelse (n) [edification] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för enlightenment SV Översättningar
observation [perception] yttrande {n}
attention [perception] tillsyn (u)
cognizance [perception] kännedom (u)
remark [perception] yttra
heed [perception] bekymra sig om
note [perception] ton (u)
notice [perception] iakttaga
revelation [revealing] uppenbarelse
confession [revealing] bekännelse (u)
exposure [revealing] exponera
disclosure [revealing] avslöjande {n}
refinement [culture] förfining
edification [culture] uppbyggelse (u)
polish [culture] polityr
knowledge [education] vetenskap (u)
learning [education] lärdom (u)
guidance [education] instruktioner (up)
instruction [education] föreskrift (u)
improvement [education] bättring
background [learning] bakgrund (u)