Söktermen entente har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
entente (n) [politik] (u) entente (n) [politik]
SV Synonymer för entente EN Översättningar
förbund [förening] n alliance
statsförbund [förening] confederation
sammanslutning [förening] union
allians [förening] (u alliance
association [förening] (u league
fusion [förening] (u fusion
union [förening] (u union
enighet [ömsesidig förståelse] (u unity
endräkt [ömsesidig förståelse] unanimity (formal)
sämja [ömsesidig förståelse] amity
överensstämmelse [ömsesidig förståelse] (u agreement
samstämmighet [ömsesidig förståelse] (u consensus
harmoni [ömsesidig förståelse] (u harmony
sammanhållning [ömsesidig förståelse] unity
maskopi [ömsesidig förståelse] collusion
samförstånd [ömsesidig förståelse] n entente
samspel [samförstånd] n interplay
samarbete [samförstånd] n collaboration
koalition [samförstånd] (u coalition
samverkan [samförstånd] n collaboration
EN Engelska SV Svenska
entente (n) [politik] (u) entente (n) [politik]