Söktermen epigrammatisk har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
epigrammatisk (a) [allmän] epigrammatic (a) [allmän]
epigrammatisk (adj) [characteristic of an epigram] epigrammatic (adj) [characteristic of an epigram]
SV Synonymer för epigrammatisk EN Översättningar
problematisk [kritisk] troublesome
akut [kritisk] emergency
skärpt [kritisk] observing
dramatisk [kritisk] dramatic
komprimerad [kritisk] compressed
aforistisk [kritisk] aphoristic
kvick [spirituell] deft
skarp [spirituell] sharp
spetsig [spirituell] acute-angled
fyndig [spirituell] inventive
slående [spirituell] n eloquent
bitande [spirituell] bite
frän [spirituell] waspish
ironisk [spirituell] ironic
träffande [spirituell] eloquent
knapp [kortfattad] scarce
koncis [kortfattad] concise
sammandragen [kortfattad] abbreviated
summarisk [kortfattad] terse
kort [kortfattad] n card