Söktermen epigrammatisk har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
epigrammatisk (a) [allmän] epigrammatic (a) [allmän]
epigrammatisk (adj) [characteristic of an epigram] epigrammatic (adj) [characteristic of an epigram]
SV Synonymer för epigrammatisk EN Översättningar
problematisk [kritisk] difficult
akut [kritisk] acute
skärpt [kritisk] attentive
dramatisk [kritisk] dramatic
komprimerad [kritisk] compressed
aforistisk [kritisk] axiomatic
kvick [spirituell] spirited
skarp [spirituell] cool
spetsig [spirituell] acute
fyndig [spirituell] crafty
slående [spirituell] n beating
bitande [spirituell] mean
frän [spirituell] pungent
ironisk [spirituell] ironic
träffande [spirituell] apt
knapp [kortfattad] meager
koncis [kortfattad] condensed
sammandragen [kortfattad] abridged
summarisk [kortfattad] condensed
kort [kortfattad] n print