Söktermen episod med ett spännande slut har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
episod med ett spännande slut (n) [television] (u) cliffhanger (n) [television]

SV EN Översättningar för episod

episod (u) episode
episod (n) [händelse] (u) episode (n) [händelse]
episod (n) [incident or action connected with a series of events] (u) episode (n) [incident or action connected with a series of events]
episod (n) [television] (u) episode (n) [television]
episod (n) [händelse] (u) chapter (n) [händelse]
episod (n) [television] (u) installment (n) [television]
episod (n) [television] (u) instalment (n) [television]

SV EN Översättningar för med

med too
med (adv) [likewise] too (adv) [likewise]
med alongside
med also
med (o) [division] by (o) [division]
med (o) [medel] by (o) [medel]
med (o) [multiplikation] by (o) [multiplikation]
med (o) [resa] by (o) [resa]
med (o) [allmän] of (o) [allmän]
med (o) [position] topped with (o) [position]

SV EN Översättningar för ett

ett one
ett (a) [allmän] one (a) [allmän]
ett (a) [grundtal] one (a) [grundtal]
ett (o) [grundtal] one (o) [grundtal]
ett (a) [indefinit determinant] one (a) [indefinit determinant]
ett (a) [indefinit determinant] a certain (a) [indefinit determinant]
ett a
ett (o) [obestämd artikel] a (o) [obestämd artikel]
ett an
ett (o) [obestämd artikel] an (o) [obestämd artikel]

SV EN Översättningar för spännande

spännande (a) [upphetsande] thrilling (a) [upphetsande]
spännande (a) [uppmärksamhet] arresting (a) [uppmärksamhet]
spännande (a) [uppmärksamhet] interesting (a) [uppmärksamhet]
spännande (a) [uppmärksamhet] striking (a) [uppmärksamhet]
spännande (a) [uppmärksamhet] attracting attention (a) [uppmärksamhet]
spännande stirring
spännande (a) [situation] stirring (a) [situation]
spännande (a) [situation] eventful (a) [situation]
spännande (adj) [causing excitement] exciting (adj) [causing excitement]
spännande (a) [upphetsande] exciting (a) [upphetsande]

SV EN Översättningar för slut

slut (a) [fysiskt tillstånd] {n} worn-out (a) [fysiskt tillstånd]
slut (n) [end of a story] {n} The End (n) [end of a story] (n)
slut (n) [avslutning] {n} conclusion (n) [avslutning]
slut (a) [fysiskt tillstånd] {n} exhausted (a) [fysiskt tillstånd]
slut (n) [avslutning] {n} ending (n) [avslutning]
slut (n) [aktivitet] {n} cessation (n) [aktivitet]
slut (n) [aktivitet] {n} termination (n) [aktivitet]
slut {n} end
slut (n) [aktivitet] {n} end (n) [aktivitet]
slut (n) [avslutning] {n} end (n) [avslutning]