Söktermen erase har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
erase (v) [chalkboard] stryka ut (v) [chalkboard]
erase (v) [obliterate] stryka ut (v) [obliterate]
erase (v) [writing] stryka ut (v) [writing]
erase (v) [chalkboard] sudda ut (v) [chalkboard]
erase (v) [obliterate]
 • erased
 • erase
 • erase
 • erased
 • erased
utplåna (v) [obliterate]
 • utplånad
EN Engelska SV Svenska
erase (v) [writing]
 • erased
 • erase
 • erase
 • erased
 • erased
utplåna (v) [writing]
 • utplånad
erase (v) [writing]
 • erased
 • erase
 • erase
 • erased
 • erased
utradera (v) [writing]
 • utraderad
erase (v) [obliterate]
 • erased
 • erase
 • erase
 • erased
 • erased
avlägsna (v) [obliterate]
 • avlägsnad
erase (v) [writing]
 • erased
 • erase
 • erase
 • erased
 • erased
utsudda (v) [writing]
 • utsuddad
erase
 • erased
 • erase
 • erase
 • erased
 • erased
radera
 • raderad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för erase SV Översättningar
delete [action] ta bort
undo [action] ångra
omit [action] uraktlåta
efface [action] (formal utradera
expunge [action] (formal utradera
obliterate [action] fördunkla
cancel [action] avboka
brighten [activity] upplysa
wash [activity] spola
purify [activity] raffinera
purge [activity] rena
expurgate [activity] stryka
clear [activity] åskådlig