Söktermen erkänna har 18 resultat
SVSvenskaENEngelska
erkänna(v)[öppet tillstå] admit frankly(v)[öppet tillstå]
erkänna(v)[medge]
 • erkänd
concede(v)[medge]
 • conceded
 • concede
 • concede
 • conceded
 • conceded
erkänna(v)[skuldkänsla]
 • erkänd
confess(v)[skuldkänsla]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
erkänna(v)[sanning]
 • erkänd
confess(v)[sanning]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
erkänna
 • erkänd
confess
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
SVSvenskaENEngelska
erkänna(v)[skuldkänsla]
 • erkänd
admit(v)[skuldkänsla]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna(v)[sanning]
 • erkänd
admit(v)[sanning]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna(v)[medge]
 • erkänd
admit(v)[medge]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna
 • erkänd
acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledge
 • acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledged
erkänna(v)[öppet tillstå] declare openly(v)[öppet tillstå]
erkänna(v)[öppet tillstå]
 • erkänd
avow(v)[öppet tillstå]
 • avowed
 • avow
 • avow
 • avowed
 • avowed
erkänna(v)[medge]
 • erkänd
avow(v)[medge]
 • avowed
 • avow
 • avow
 • avowed
 • avowed
erkänna(v)[tacksamhet]
 • erkänd
recognize(v)[tacksamhet]
 • recognized
 • recognize
 • recognize
 • recognized
 • recognized
erkänna(v)[regering]
 • erkänd
recognize(v)[regering]
 • recognized
 • recognize
 • recognize
 • recognized
 • recognized
erkänna(v)[skuldkänsla]
 • erkänd
acknowledge(v)[skuldkänsla]
 • acknowledged
 • acknowledge
 • acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledged
erkänna(v)[medge]
 • erkänd
acknowledge(v)[medge]
 • acknowledged
 • acknowledge
 • acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledged
erkänna
 • erkänd
avow
 • avowed
 • avow
 • avow
 • avowed
 • avowed
erkänna
 • erkänd
admit
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
SVSynonymer för erkännaENÖversättningar
intyga[beriktiga]attest
verifiera[beriktiga]verify
bekräfta[beriktiga]corroborate
bejaka[beriktiga]consent
bevittna[intyga]testyfy
vittna om[intyga]be a witness of
betyga[intyga]declare solemnly
omvittna[bestyrka]bespeak
acceptera[tillägna sig]accept
antaga[tillägna sig]accept
omfatta[tillägna sig]embrace
ta emot[tillägna sig]take
anamma[tillägna sig]accept
godtaga[mottaga]accept
godkänna[mottaga]pass a test
gå med på[mottaga]admit
ansluta sig till[mottaga]enter
avlägga bekännelse[bekänna]make a confession
tillstå[bekänna]admit
yppa[bekänna]tell