Söktermen erkänsla har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
erkänsla (n) [tack] (u) acknowledgement (n) [tack]
erkänsla (n) [tack] (u) acknowledgment (n) [tack]
SV Synonymer för erkänsla EN Översättningar
hyllning [ersättning] (u homage
tribut [ersättning] (u tribute
vedergällning [lön] (u retribution (formal)
vederlag [lön] n fee
utmärkelse [lön] (u distinction
uppmuntran [lön] (invariable encouragement
pris [lön] n award
premie [lön] (u premium
gratifikation [lön] (u premium
ersättning [lön] (u ersatz
belöning [lön] (u prize
uppskattning [tacksamhet] (u estimation
gottgörelse [tacksamhet] (u amenda
tack [tacksamhet] n thank you
dricks [serveringsavgift] (u service charge
servisavgift [serveringsavgift] (u baksheesh
procent [serveringsavgift] (u per cent
dusör [serveringsavgift] bribe
smörjelse [serveringsavgift] unction
drickspengar [serveringsavgift] (up gratuities