Söktermen erkänsla har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
erkänsla (n) [tack] (u) acknowledgement (n) [tack]
erkänsla (n) [tack] (u) acknowledgment (n) [tack]
SV Synonymer för erkänsla EN Översättningar
hyllning [ersättning] (u accolade
tribut [ersättning] (u price
vedergällning [lön] (u requital (formal)
vederlag [lön] n fee
utmärkelse [lön] (u distinction
uppmuntran [lön] (invariable boost
pris [lön] n cost
premie [lön] (u bonus
gratifikation [lön] (u golden handshake
ersättning [lön] (u apology
belöning [lön] (u recompense (formal)
uppskattning [tacksamhet] (u estimate
gottgörelse [tacksamhet] (u indemnification
tack [tacksamhet] n please
dricks [serveringsavgift] (u tip
servisavgift [serveringsavgift] (u tip
procent [serveringsavgift] (u per cent
dusör [serveringsavgift] bribe
smörjelse [serveringsavgift] unction
drickspengar [serveringsavgift] (up tip