Söktermen Escape har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
escape (n) [general] flykt (n) [general] (u)
escape (v) [thought]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
undgå (v) [thought]
 • undgången
escape (v) [danger]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
fly (v) [danger]
 • flydd
escape (v) [prisoner]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
fly (v) [prisoner]
 • flydd
escape (v) [danger]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
rymma (v) [danger]
 • rymd
escape (v) [prisoner]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
rymma (v) [prisoner]
 • rymd
escape (v) [danger] undkomma från (v) [danger]
escape (v) [danger] klara sig undan från (v) [danger]
escape (v) [elude]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
undfly (v) [elude]
 • undflydd
escape (v) [elude]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
undkomma (v) [elude]
 • undkommen
escape (v) [elude]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
undslippa (v) [elude]
 • undsluppen
escape (n) [general] rymning (n) [general] (u)
escape
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
slippa
 • sluppen

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för escape SV Översättningar
parry [evade] parera
avoid [evade] undfly
dodge [evade] knyck
shun [evade] söka undvika
elude [evade] kringgå
flowing [emergence] svallande
arising [emergence] härrörande
outpouring [emergence] utgjutande {n}
emanation [emergence] utflöde {n}
flight [abandonment] flykt (u)
evasion [abandonment] flykt (u)
disaffection [abandonment] missnöje {n}
disavowal [abandonment] bestridande {n}
renunciation [abandonment] avsägande {n}
desertion [abandonment] desertering (u)
flee [action] (literature fly från
rush [action] säv (u)
dart [action] rusa
retreat [action] återtåga
fly [action] vaja