Söktermen essay har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
essay (n) [schools - universities] avhandling (n) [schools - universities] (u)
essay (n) [schools - universities] essä (n) [schools - universities] (u)
essay (n) [schools] uppsats (n) [schools] (u)
essay (n) [schools - universities] kort avhandling (n) [schools - universities] (u)
essay försök {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för essay SV Översättningar
exertion [endeavour] ansträngning (u)
effort [endeavour] insats (u)
bid [endeavour] bjöd
striving [endeavour] strävan (u (invariable))
try [endeavour] rannsaka
undertaking [endeavour] (formal förbindelse (u)
attempt [endeavour] attentat
aspire [try] längta
make an effort [try] bemöda sig
endeavour [try] strävan (u (invariable))
strive [try] (formal strida
seek [try] (formal leta
venture [try] tilltag {n}
article [written output] vara
document [written output] dokument {n}
text [written output] pränta
composition [written output] uppsats (u)
correspondence [written output] brevskrivning (u)
writing [written output] skriver
manuscript [written output] handskrift (u)