Söktermen esteem har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
esteem (n) [feelings] respekt (n) [feelings] (u)
esteem (v) [consider] betrakta som (v) [consider]
esteem (v) [consider] anse (v) [consider]
esteem (n) [feelings] vördnad (n) [feelings] (u)
esteem (n v) [favourable regard] vördnad (n v) [favourable regard] (u)
EN Engelska SV Svenska
esteem (n) [feelings] högaktning (n) [feelings] (u)
esteem (n) [feelings] aktning (n) [feelings] (u)
esteem (n v) [favourable regard] aktning (n v) [favourable regard] (u)
esteem (n) [estimation] aktning (n) [estimation] (u)
esteem (v) [feelings] uppskatta (v) [feelings]
esteem (n) [feelings] hänsynstagande (n) {n} [feelings]
esteem (n) [feelings] hänsyn (n) [feelings] (u)
esteem (v) [feelings] akta (v) [feelings]
esteem (v) [feelings] respektera (v) [feelings]
esteem (n) [feelings] uppskattning (n) [feelings] (u)
esteem (n) [estimation] uppskattning (n) [estimation] (u)
esteem värdera

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för esteem SV Översättningar
look up to [behaviour] sätta högt
respect [behaviour] aktning (u)
venerate [behaviour] (formal vörda
commend [behaviour] kommendera
praise [behaviour] lovprisa
regard [behaviour] betrakta
honour [behaviour] Ü|en| ära (u)
admire [behaviour] beundra
commendation [high regard] (formal beröm {n}
admiration [high regard] beundran (invariable)
indebtedness [high regard] tacksamhetsskuld (u)
appreciation [high regard] bedömning (u)
value [respect] värde {n}
consider [respect] betrakta
believe [opinion] tro
think [opinion] tycka
deem [opinion] döma
espouse [opinion] gifta sig med
entertain [opinion] underhålla
embrace [opinion] omfamning (u)