Söktermen esteem har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
esteem (n) [feelings] respekt (n) [feelings] (u)
esteem (v) [consider] betrakta som (v) [consider]
esteem (v) [consider]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
anse (v) [consider]
 • ansedd
esteem (n) [feelings] vördnad (n) [feelings] (u)
esteem (n v) [favourable regard] vördnad (n v) [favourable regard] (u)
EN Engelska SV Svenska
esteem (n) [feelings] högaktning (n) [feelings] (u)
esteem (n) [feelings] aktning (n) [feelings] (u)
esteem (n v) [favourable regard] aktning (n v) [favourable regard] (u)
esteem (n) [estimation] aktning (n) [estimation] (u)
esteem (v) [feelings]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
uppskatta (v) [feelings]
 • uppskattad
esteem (n) [feelings] hänsynstagande (n) {n} [feelings]
esteem (n) [feelings] hänsyn (n) [feelings] (u)
esteem (v) [feelings]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
akta (v) [feelings]
 • aktad
esteem (v) [feelings]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
respektera (v) [feelings]
 • respekterad
esteem (n) [feelings] uppskattning (n) [feelings] (u)
esteem (n) [estimation] uppskattning (n) [estimation] (u)
esteem
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
värdera
 • värderad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för esteem SV Översättningar
look up to [behaviour] se mirar
respect [behaviour] respeito {m}
venerate [behaviour] (formal venerar
commend [behaviour] recompensar
praise [behaviour] encomiar (formal)
regard [behaviour] estimao
honour [behaviour] Ü|en| honraor
admire [behaviour] admirar
commendation [high regard] (formal encômio {m}
admiration [high regard] admiração {f}
indebtedness [high regard] dívida {f}
appreciation [high regard] apreciaçãoente
value [respect] valor {m}
consider [respect] considerar
believe [opinion] confiar
think [opinion] pensada (v n)
deem [opinion] estimar
espouse [opinion] apoiar
entertain [opinion] divertir
embrace [opinion] abraçar