Söktermen European Network and Information Security Agency har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för european

European (a) [general] europeisk (a) [general]
European europé
European (adj n) [person] europé (adj n) [person]

EN SV Översättningar för network

network (n) [system] nät (n) {n} [system]
network (n) [system] komplex (n) {n} [system]
network nätverk

EN SV Översättningar för and

and och
and (o) [conjunction] och (o) [conjunction]
and samt

EN SV Översättningar för information

information information (u)
information (n) [facts] information (n) [facts] (u)
information (n) [facts] upplysning (n) [facts] (u)
information (n) [facts] data (n) [facts] (p)
information (n) [facts] nyheter (n) [facts] (up)
information underrättelse (u)
information (n) [facts] underrättelser (n) [facts] (up)

EN SV Översättningar för security

security (n) [banking - business] borgen (n) {n} [banking - business]
security säkerhet (u)
security (n) [banking - business] säkerhet (n) [banking - business] (u)
security (n) [condition of not being threatened] säkerhet (n) [condition of not being threatened] (u)
security (n) [general] säkerhet (n) [general] (u)
security (n) [valuables] säkerhet (n) [valuables] (u)
security hypotek {n}
security (n) [Stock Market] värdepapper (n) {n} [Stock Market]
security (n) [condition of not being threatened] trygghet (n) [condition of not being threatened] (u)
security (n) [mind] trygghet (n) [mind] (u)

EN SV Översättningar för agency

agency (n) [business company] agentur (n) [business company] (u)