Söktermen European Round Table of Industrialists har 2 resultat

ENSV Översättningar för european

European (a)[general] europeisk (a)[general]
European europé
European (adj n)[person] europé (adj n)[person]

ENSV Översättningar för round

round (a)[geometry] avrundad (a)[geometry]
round omkring
round om
round (n)[trade] affärsresa (n)[trade](u)
round (a)[shape] cirkulär (a){n}[shape]
round (a)[shape] cirkelrund (a)[shape]
round (a)[geometry] rund (a)[geometry]
round (a)[shape] rund (a)[shape]
round runt
round (n)[sports] rond (n)[sports](u)

ENSV Översättningar för table

table tavla (u)
table tabell (u)
table (n v)[collection of arithmetic calculations] tabell (n v)[collection of arithmetic calculations](u)
table (n)[mathematics] tabell (n)[mathematics](u)
table bord {n}
table (n)[furniture] bord (n){n}[furniture]

ENSV Översättningar för of

of (o)[general] för (o)[general]
of (o)[general] till (o)[general]
of (o)[possession](o)[possession]
of (o)[books] av (o)[books]
of (o)[material] av (o)[material]
of (o)[possession] av (o)[possession]
of (o)[origin] från (o)[origin]
of (o)[general] med (o)[general]
of (o)[material] gjord av (o)[material]
of (o)[time] i (o)[time]