Söktermen evaluation har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
evaluation värdering (u)
evaluation (n) [appraisal] värdering (n) [appraisal] (u)
evaluation (n) [judgment] värdering (n) [judgment] (u)
evaluation (n) [appraisal] taxering (n) [appraisal] (u)
evaluation (n) [appraisal] uppskattning (n) [appraisal] (u)
EN Engelska SV Svenska
evaluation (n) [judgment] uppskattning (n) [judgment] (u)
evaluation (n) [appraisal] bedömning (n) [appraisal] (u)
evaluation (n) [assessment] bedömning (n) [assessment] (u)
evaluation (n) [judgment] bedömning (n) [judgment] (u)
evaluation (n) [assessment] utvärdering (n) [assessment] (u)
evaluation (n) [judgment] utvärdering (n) [judgment] (u)
evaluation utprovning

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för evaluation SV Översättningar
estimation [assessment] uppskattning (u)
determination [assessment] föresats
appraisal [assessment] värdering (u)
calculation [assessment] räknande
analysis [assessment] utredning
computation [assessment] kalkylering (u)
measurement [assessment] mått {n}
appreciation [judgment] bedömning (u)
esteem [judgment] aktning (u)
honour [judgment] Ü|en| ära (u)
assessment [judgment] beskattning (u)
valuation [perception] uppskattning (u)
value [perception] värde {n}
trial [examination] tillfällig
questioning [examination] ifrågasätta
testing [examination] testa