Söktermen evangelize har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
evangelize (v) [tell people about Christianity]
  • evangelized
  • evangelize
  • evangelize
  • evangelized
  • evangelized
evangelisera (v) [tell people about Christianity]
  • evangeliserad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för evangelize SV Översättningar
sermonize [sermonise] predika
lecture [sermonise] föreläsa
preach [sermonise] predika
admonish [sermonise] (formal varning (u)
convert [convert to christianity] konvertera
instruct [convert to christianity] undervisa
teach [education] lär ut
exhort [education] mana