Söktermen every har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
every (a) [all] all (a) [all]
every (a) [all] all tänkbar (a) [all]
every (a) [person] alla (a) [person]
every (a) [person] allt (a) {n} [person]
every (a) [determiner] var (a) {n} [determiner]
EN Engelska SV Svenska
every varje
every (determiner) [all of a countable group] varje (determiner) [all of a countable group]
every (a) [determiner] varje (a) [determiner]
every (a) [person] varje (a) [person]
every (a) [person] varenda (a) [person]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för every SV Översättningar
each [amount] все́ки (determiner n)