Söktermen every bit as ... as har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
every bit as ... as (o) [comparison] (informal) precis lika ... som (o) [comparison]

EN SV Översättningar för every

every (a) [all] all (a) [all]
every (a) [all] all tänkbar (a) [all]
every (a) [person] alla (a) [person]
every (a) [person] allt (a) {n} [person]
every (a) [determiner] var (a) {n} [determiner]
every varje
every (determiner) [all of a countable group] varje (determiner) [all of a countable group]
every (a) [determiner] varje (a) [determiner]
every (a) [person] varje (a) [person]
every (a) [person] varenda (a) [person]

EN SV Översättningar för bit

bit (n) [material] stycke (n) {n} [material]
bit (n) [piece] stycke (n) {n} [piece]
bit (n) [sign] aning (n) [sign] (u)
bit (n) [sign] spår (n) {n} [sign]
bit (n adv) [computing smallest unit of storage] bit (n adv) [computing smallest unit of storage] (u)
bit (n) [data processing] bit (n) [data processing] (u)
bit (n) [material] bit (n) [material] (u)
bit (n) [piece] bit (n) [piece] (u)
bit (n) [sign] stänk (n) {n} [sign]
bit (n) [piece] smula (n) [piece] (u)

EN SV Översättningar för as

as (o) [reason] för (o) [reason]
as (o) [comparison] som (o) [comparison]
as (o) [conjunction] som (o) [conjunction]
as (o) [in the same way as] som (o) [in the same way as]
as (o) [comparison] liksom (o) [comparison]
as (o) [in the same way as] liksom (o) [in the same way as]
as (o) [reason] (o) [reason]
as (o) [reason] på grund av (o) [reason]
as (o) [reason] därför att (o) [reason]
as (o) [reason] eftersom (o) [reason]