Söktermen evidence har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
evidence (n)[fact] tecken (n){n}[fact]
evidence (n)[fact] bevis (n){n}[fact]
evidence (n)[law] bevis (n){n}[law]
evidence (n)[general] påtaglighet (n)[general](u)
evidence (n)[law] belägg (n){n}[law]
EN Engelska SV Svenska
evidence (n)[general] klarhet (n)[general](u)
evidence (n v)[anything admitted by a court as proof] bevismaterial (n v)[anything admitted by a court as proof]
evidence (n v)[anything admitted by a court as proof] bevisning (n v)[anything admitted by a court as proof]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för evidenceSV Översättningar
cause [reason] upphov {n}
justification [reason] försvar {n}
assumption [reason] åtagande {n}
root [reason] rot (u)
premise [reason] fastighet
grounds [reason] sump (u)
basis [reason] basis (u)
complex [set of symptoms] komplex {n}
diagnostic [set of symptoms] diagnostisk
manifestation [set of symptoms] yttring
disease [set of symptoms] sjukdom (u)
affliction [set of symptoms] ycka
syndrome [set of symptoms] (informal syndrom {n}
exhibit [display] bevisföremål {n}
reveal [display] uppenbara
show [display] ådagalägga
express [display] express
make known [display] röja
evince [display] (formal bevisa
manifest [display] (formal ådagalägga