Söktermen examinera har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
examinera (v) [analysera]
 • examinerad
analyze (v) [analysera]
 • analyzed
 • analyze
 • analyze
 • analyzed
 • analyzed
examinera (v) [analysera]
 • examinerad
examine (v) [analysera]
 • examined
 • examine
 • examine
 • examined
 • examined
examinera (v) [rättsvetenskap]
 • examinerad
examine (v) [rättsvetenskap]
 • examined
 • examine
 • examine
 • examined
 • examined
SV Synonymer för examinera EN Översättningar
ta i betraktande [undersöka] in Betracht ziehen
betrakta [undersöka] halten
granska [undersöka] gewissenhaft
kontrollera [undersöka] kontrollieren
överväga [undersöka] nachsinnen
bedöma [undersöka] bonitieren
analysera [undersöka] auswerten
dissekera [undersöka] sezieren
inspektera [undersöka] überprüfen
skärskåda [undersöka] gewissenhaft
uppdela [uppdela i beståndsdelar] aufteilen
undersöka [uppdela i beståndsdelar] prüfen
förklara [uppdela i beståndsdelar] erklären
utreda [uppdela i beståndsdelar] ermitteln
sönderdela [uppdela i beståndsdelar] zersetzen
utvärdera [uppdela i beståndsdelar] auswerten
upplösa [uppdela i beståndsdelar] auflösen
bese [besiktiga] besichtigen
genomgå [besiktiga] durchmachen
nagelfara [besiktiga] gewissenhaft