Söktermen exemplar har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
exemplar {n} copy
exemplar (n) [publicering] {n} copy (n) [publicering]
exemplar {n} specimen
exemplar (n) [allmän] {n} specimen (n) [allmän]
exemplar (n) [example] {n} specimen (n) [example]
SV Synonymer för exemplar EN Översättningar
del [häfte] (u section
upplaga [häfte] (u edition
nummer [häfte] n copy
stycke [enhet] n extract
ideal [dygdemönster] n ideal
avtryck [nummer] n print
avskrift [nummer] (u copy
avdrag [nummer] n deduction
kopia [nummer] (u print
volym [nummer] (u volume
band [nummer] n check
specimen [nummer] (u specimen
människa [enskild] (u man
person [enskild] (u figure
individ [enskild] (u individual
EN Engelska SV Svenska
exemplar {n} copy
exemplar (n) [publicering] {n} copy (n) [publicering]
exemplar {n} specimen
exemplar (n) [allmän] {n} specimen (n) [allmän]
exemplar (n) [example] {n} specimen (n) [example]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för exemplar SV Översättningar
archetype [representation] arketyp (u)
example [representation] illustration (u)
ideal [representation] modell (u)
mould [representation] forma
original [representation] ursprunglig
prototype [representation] arketyp (u)
model [representation] vara modell
epitome [quality] sammandrag {n}
standard [quality] vanlig
conception [quality] uppfattning (u)
paragon [thing] förebild (u)
manuscript [thing] manuskript {n}
copy [thing] avbild (u)
guide [example] leda
pattern [example] modell (u)
classic [masterpiece] klassisk
masterpiece [classic] mästerverk {n}
issue [specimen] (formal fråga