Söktermen exhortation har 4 resultat
SV Synonymer för exhortation EN Översättningar
anmaning [uppmaning] demand
förmaning [uppmaning] (u admonition (formal)
bud [uppmaning] n commandment
order [uppmaning] (up behest
krav [uppmaning] n exigency
maning [uppmaning] (u exhortation
eggelse [stimulans] (u incitement
sporre [stimulans] (u spur
belöning [stimulans] (u prize
erkännande [stimulans] n acknowledgement
tröst [stimulans] (u comfort
uppmuntran [stimulans] (invariable encouragement
lösen [stridsrop] (u (invariable) watchword
paroll [stridsrop] (u watchword
lystringsord [stridsrop] catchword
uppmaning [stridsrop] (u exhortation
EN Engelska SV Svenska
exhortation (n) [urging] maning (n) [urging] (u)
exhortation (n) [urging] uppmaning (n) [urging] (u)
exhortation (n) [urging] förmaning (n) [urging] (u)
exhortation (n) [Act or practice of exhorting] erinran (n) [Act or practice of exhorting]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för exhortation SV Översättningar
notice [warning] nota {f}
counsel [warning] consejo {m}
caution [warning] cautela {f}
advice [warning] aviso {m}
admonition [warning] (formal admonición {f}
appeal [urging] veto {m}
persuasion [urging] persuasión {f}
warning [urging] aviso {m}
instigation [urging] instigación {f}
instruction [matter] asignacion
requirement [matter] menester
command [matter] gobernar
direction [matter] supremacia
injunction [matter] requerimiento
mandate [matter] mandato {m}
charge [matter] suputar
service [pastoral care] servicio {m}
prayer [pastoral care] plegaria
ministry [pastoral care] ministerios