Söktermen exile har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
exile (v) [banish] förvisa (v) [banish]
exile (v) [banish] landsförvisa (v) [banish]
exile (n) [banishment] förvisning (n) [banishment] (u)
exile (n) [banishment] landsförvisning (n) [banishment] (u)
exile (n) [banishment] exil (n) [banishment] (u)
EN Engelska SV Svenska
exile landsflykt
exile (n v) [someone who is banished from one's home or country] landsflykting (n v) [someone who is banished from one's home or country]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för exile SV Översättningar
fugitive [person in exile] flykting (u)
refugee [person in exile] flykting (u)
outlaw [person in exile] fredlös
expulsion [banishment] uteslutning (u)
exclusion [banishment] undantag {n}
ostracism [banishment] uteslutning (u)
displacement [banishment] förskjutning (u)
cast out [banish] (literature köra bort
deport [banish] utvisa
expatriate [banish] bannlysa
ostracize [banish] frysa ut
expel [banish] relegera
ban [banish] förbjuda
drive out [banish] fördriva
dispossess [dismiss] driva bort
banish [dismiss] frysa ut
discharge [dismiss] avlossa
drive away [dismiss] förjaga
runaway [person fleeing] förrymd
renegade [person fleeing] (literature renegat