Söktermen existens har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
existens (u) living
existens (n) [tillvaro] (u) living (n) [tillvaro]
existens (u) existence
existens (n) [allmän] (u) existence (n) [allmän]
existens (n) [filosofi] (u) existence (n) [filosofi]
SV Svenska EN Engelska
existens (n) [the state of being, existing, or occurring] (u) existence (n) [the state of being, existing, or occurring]
existens (n) [tillvaro] (u) existing (n) [tillvaro]
existens (n) [filosofi] (u) being (n) [filosofi]
existens (n) [tillvaro] (u) being (n) [tillvaro]
existens (n) [folk] (u) subsistence (n) [folk]
existens (u) subsistence
SV Synonymer för existens EN Översättningar
försörjning [bärgning] (u supply
utkomst [bärgning] living
levebröd [bärgning] n living
uppehälle [bärgning] livelihood
livstid [liv] (u lifetime
tillvaro [liv] (u existence
leverne [liv] life
vandel [liv] conduct (formal)
levnad [liv] life
ande [tillvaro] (u genie
livstecken [tillvaro] n vital sign
liv [tillvaro] n life
närvaro [förekomst] (u presence
bärgning [uppehälle] salvage
förtjänst [uppehälle] (u gainings
lön [uppehälle] (u wage
inkomst [uppehälle] (u emolument (formal)
person [väsen] (u person
individ [väsen] (u individual
organism [väsen] (u organism