Söktermen experimentation har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
experimentation (n) [general] experimenterande (n) {n} [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för experimentation SV Översättningar
induction [philosophy] induktion (u)
empiricism [philosophy] empirism (u)
analysis [trying out] utredning
experiment [trying out] experiment {n}
measurement [trying out] mått {n}
investigation [trying out] utredning
demonstration [trying out] demonstration (u)
testing [trying out] testa