Söktermen experimentell undersökning har ett resultat
Hoppa till

SV EN Översättningar för experimentell

experimentell (a) [allmän] experimental (a) [allmän]

SV EN Översättningar för undersökning

undersökning (n) [medicin] (u) test (n) [medicin]
undersökning (n) [statistik] (u) poll (n) [statistik]
undersökning (n) [allmän] (u) investigation (n) [allmän]
undersökning (n) [rättsvetenskap] (u) inquest (n) [rättsvetenskap]
undersökning (n) [medicin] (u) checkup (n) [medicin]
undersökning (n) [medicin] (u) medical examination (n) [medicin]
undersökning (n) [allmän] (u) inquiry (n) [allmän]
undersökning (n) [allmän] (u) examination (n) [allmän]
undersökning (n) [medicin] (u) examination (n) [medicin]
undersökning (u) survey