Söktermen expert har 49 resultat
SV Svenska EN Engelska
expert (n) [skicklighet - man] (u) expert (n) [skicklighet - man]
expert (n) [Someone possessing superior or specialized knowledge in a particular field; a connoisseur] (u) cognoscente (n) [Someone possessing superior or specialized knowledge in a particular field; a connoisseur]
expert (n) [man] (u) connoisseur (n) [man]
expert (n) [kvinna] (u) connoisseur (n) [kvinna]
expert (n) [man] (u) adept (n) [man]
SV Svenska EN Engelska
expert (n) [kvinna] (u) adept (n) [kvinna]
expert (n) [man] (u) specialist (n) [man]
expert (n) [kvinna] (u) specialist (n) [kvinna]
expert (n) [man] (u) authority (n) [man]
expert (n) [kvinna] (u) authority (n) [kvinna]
expert (n) [intelligens - kvinna] (u) whizz (n) [intelligens - kvinna] (informal)
expert (n) [skicklighet - kvinna] (u) expert (n) [skicklighet - kvinna]
expert (n) [man] (u) expert (n) [man]
expert (n) [kvinna] (u) expert (n) [kvinna]
expert (u) expert
expert (n) [skicklighet - man] (u) ace (n) [skicklighet - man] (informal)
expert (n) [skicklighet - kvinna] (u) ace (n) [skicklighet - kvinna] (informal)
expert (n) [intelligens - man] (u) ace (n) [intelligens - man] (informal)
expert (n) [intelligens - kvinna] (u) ace (n) [intelligens - kvinna] (informal)
expert (n) [skicklighet - man] (u) whizz (n) [skicklighet - man] (informal)
expert (n) [intelligens - man] (u) whizz (n) [intelligens - man] (informal)
expert (u) viz
expert (u) fancier
SV Synonymer för expert EN Översättningar
idol [sanningsvittne] (u idol
ideal [sanningsvittne] n ideals
sagesman [sanningsvittne] informant
källa [sanningsvittne] (u well
kapacitet [sanningsvittne] (u capacity
kännare [sanningsvittne] (u cognoscente
specialist [sanningsvittne] (u specialist
fackman [sanningsvittne] (u expert
auktoritet [sanningsvittne] (u authority
konnässör [kännare] (u connoisseur
amatör [kännare] (u amateur
samlare [kännare] (u collector
överman [mästare] superior
champion [mästare] (u victor
hejare [mästare] (u pile driver
baddare [mästare] (u bouncer (informal)
virtuos [mästare] (u virtuoso
sakkunnig [fackman] advisor
konsult [rådgivare] (u consultant
mästare [sakkunnig] (u champion
EN Engelska SV Svenska
expert (n) [woman] fackman (n) [woman] (u)
expert (a) [person] sakkunnig (a) [person]
expert (a) [person] expert- (a) [person]
expert (adj n) [characteristic of an expert] expert- (adj n) [characteristic of an expert]
expert (n) [woman] kännare (n) [woman] (u)
expert (n) [man] kännare (n) [man] (u)
expert (n) [woman] konnässör (n) [woman] (u)
expert (n) [man] konnässör (n) [man] (u)
expert (n) [woman] specialist (n) [woman] (u)
expert (n) [man] specialist (n) [man] (u)
expert (n) [woman] mästarinna (n) [woman] (u)
expert (n) [woman] mästare (n) [woman] (u)
expert (n) [man] mästare (n) [man] (u)
expert (n) [man] expert (n) [man] (u)
expert (n) [man] fackman (n) [man] (u)
expert (n) [woman] auktoritet (n) [woman] (u)
expert (n) [man] auktoritet (n) [man] (u)
expert (n) [skill - woman] stjärna (n) [skill - woman] (u)
expert (n) [skill - man] stjärna (n) [skill - man] (u)
expert (n) [skill - woman] äss (n) {n} [skill - woman]
expert (n) [skill - man] äss (n) {n} [skill - man]
expert (n) [skill - woman] ess (n) {n} [skill - woman]
expert (n) [skill - man] ess (n) {n} [skill - man]
expert (n) [woman] expert (n) [woman] (u)
expert (n) [skill - woman] expert (n) [skill - woman] (u)
expert (n) [skill - man] expert (n) [skill - man] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för expert SV Översättningar
adviser [consultant] konsult (u)
adept [skilful] skicklig
able [skilful] kunnig
dexterous [skilful] fingerfärdig
apt [skilful] läraktig
ingenious [skilful] sinnrik
resourceful [skilful] fyndig
handy [skilful] fiffiga
authority [person] befogenhet
judge [person] domare (u)
graduate [person] graduera
connoisseur [person] konnässör (u)
master [person] patron (u)
specialist [person] specialist (u)
adroit [character trait] fingerfärdig
artistic [character trait] estetisk
practiced [character trait] rutinerad
clever [character trait] smart
experienced [character trait] erfaren
ace [clever person] (informal stjärna (u)