Söktermen expire har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
expire upphöra
expire (v) [become invalid] gå ut (v) [become invalid]
expire (v) [permit] gå ut (v) [permit]
expire (v) [agreement] löpa ut (v) [agreement]
expire (v) [become invalid] löpa ut (v) [become invalid]
EN Engelska SV Svenska
expire (v) [permit] löpa ut (v) [permit]
expire (v) [agreement] förfalla (v) [agreement]
expire (v) [permit] förfalla (v) [permit]
expire (v) [agreement] upphöra att gälla (v) [agreement]
expire slockna
expire utlöpa
expire utandas

Engelska Svenska översättingar