Söktermen expire har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
expire
 • expired
 • expire
 • expire
 • expired
 • expired
upphöra
 • upphörd
expire (v) [become invalid] gå ut (v) [become invalid]
expire (v) [permit] gå ut (v) [permit]
expire (v) [agreement] löpa ut (v) [agreement]
expire (v) [become invalid] löpa ut (v) [become invalid]
EN Engelska SV Svenska
expire (v) [permit] löpa ut (v) [permit]
expire (v) [agreement]
 • expired
 • expire
 • expire
 • expired
 • expired
förfalla (v) [agreement]
 • förfallen
expire (v) [permit]
 • expired
 • expire
 • expire
 • expired
 • expired
förfalla (v) [permit]
 • förfallen
expire (v) [agreement] upphöra att gälla (v) [agreement]
expire
 • expired
 • expire
 • expire
 • expired
 • expired
slockna
 • slocknad
expire
 • expired
 • expire
 • expire
 • expired
 • expired
utlöpa
 • utlöpt
expire utandas

Engelska Svenska översättingar