Söktermen explosive har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
explosive explosiv
explosive (a) [general] explosiv (a) [general]
explosive (n) [general] sprängämne (n) {n} [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för explosive SV Översättningar
expansive [evaporating quickly] konversabel
effervescent [evaporating quickly] brusande {n}
gaseous [evaporating quickly] gasformig
volatile [evaporating quickly] ombytlig
dynamite [trinitrotoluene] dynamit (u)
trap [military] snärja
booby trap [military] försåtminering (n)
weapon [military] vapen {n}
bomb [military] bomb (u)
mine [military] minera
incendiary [flammable] mordbrands-
ignitable [flammable] lättantändlig
combustible [flammable] brännbar
flammable [combustible] brännbar
hazardous [combustible] vansklig
inflammable [combustible] lättantändlig