Söktermen exposé har ett resultat
SV Synonymer för exposé EN Översättningar
perspektiv [totalbild] n perspective
vy [totalbild] view
utsikt [totalbild] (u vista
översikt [totalbild] (u site map (n)
orientering [totalbild] (u briefing
sammanfattning [totalbild] (u summary
resumé [totalbild] (u summary
distans [totalbild] (u distance
överblick [totalbild] survey
genomgång [utläggning] (u passageway
redogörelse [utläggning] (u exposition
framställning [utläggning] (u exposé
referat [utläggning] n commentary
redovisning [utläggning] (u tally
sammandrag [utläggning] n epitome
rapport [utläggning] (u report
utlåtande [utläggning] stance
beskrivning [redovisning] (u description
berättelse [redovisning] (u tale
skildring [redovisning] (u description
EN Engelska SV Svenska
exposé framställning (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för exposé SV Översättningar
anecdote [story] anekdot (u)
version [story] version (u)
chronicle [story] krönika (u)
relation [story] sammanhang {n}
description [story] beskrivning (u)
history [story] historia (u)
account [story] beräkning (u)
admission [confession] medgivande {n}
acknowledgment [confession] erkänsla (u)
declaration [confession] förklara
telling [confession] berättar
revelation [confession] uppenbarelse
disclosure [confession] avslöjande {n}
showing [disclosure] visande
announcement [disclosure] anmälan (invariable)
discovery [disclosure] rön
betrayal [disclosure] förräderi {n}