Söktermen exposure har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
exposure exponering (u)
exposure (n) [photography] exponering (n) [photography] (u)
exposure (n) [news] avslöjande (n) {n} [news]
exposure (n) [news] uppenbarande (n) {n} [news]
exposure (n) [building] läge (n) {n} [building]
EN Engelska SV Svenska
exposure (n) [building] belägenhet (n) [building] (u)
exposure exponera
exposure bestrålning

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för exposure SV Översättningar
bearing [attitude] dräktig
presence [attitude] närvaro (u)
light [attitude] sken {n}
shape [attitude] form (u)
outlook [attitude] utkik (u)
point of view [attitude] ståndpunkt (u)
aspect [attitude] anblick (u)
revelation [revealing] uppenbarelse
confession [revealing] bekännelse (u)
enlightenment [revealing] upplysning (u)
disclosure [revealing] avslöjande {n}
take [thing] tagande
scan [thing] skanna
setting [thing] ställa in
image [thing] spegelbild (u)
outline [thing] profil (u)
frame [thing] rama in
flash [ostentation] blixt (u)
flourish [ostentation] svänga
pomp [ostentation] ståt {n}