Söktermen expropriation har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
expropriation (n) [fråntagande] (u) dispossession (n) [fråntagande] (formal)
expropriation (u) expropriation
expropriation (n) [fråntagande] (u) expropriation (n) [fråntagande]
EN Engelska SV Svenska
expropriation (n) [fråntagande] (u) dispossession (n) [fråntagande] (formal)
expropriation (u) expropriation
expropriation (n) [fråntagande] (u) expropriation (n) [fråntagande]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för expropriation SV Översättningar
lien [confiscation] panträtt (u)
garnishment [confiscation] införsel i lån
sequestration [confiscation] beslagstagande {n}
attachment [confiscation] tillgivenhet (u)
ransom [extortion] utlösa
toll [extortion] möda (u)
levy [extortion] uppbåd
tax [extortion] skatt (u)
demand [extortion] yrka
theft [extortion] stöld (u)
copying [plagiarism] kopierar
forgery [plagiarism] falsifikat
appropriation [plagiarism] avsättning (u)
piracy [plagiarism] sjöröveri {n}
plagiarism [piracy] plagiering