Söktermen expulsion har 10 resultat
SVSynonymer för expulsionENÖversättningar
landsförvisning[exil](ubanishment
landsflykt[exil]exile
ENEngelskaSVSvenska
expulsion(n)[the act of expelling or the state of being expelled] uteslutning(n)[the act of expelling or the state of being expelled](u)
expulsion(n)[general] fördrivning(n)[general](u)
expulsion(n)[general] utdrivning(n)[general](u)
expulsion(n)[house] vräkning(n)[house](u)
expulsion(n)[law] deportation(n)[law](u)
expulsion(n)[law] förvisning(n)[law](u)
expulsion(n)[law] utvisning(n)[law](u)
expulsion(n)[the act of expelling or the state of being expelled] utvisning(n)[the act of expelling or the state of being expelled](u)
expulsion utdrivande{n}
expulsion(n)[the act of expelling or the state of being expelled] relegering(n)[the act of expelling or the state of being expelled](n)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för expulsionSVÖversättningar
exclusion[banishment]undantag{n}
ostracism[banishment]uteslutning(u)
displacement[banishment]förskjutning(u)
exile[banishment]landsflykting
eradication[exclusion]utrotande{n}
removal[exclusion]flyttning(u)
dismissal[exclusion]uppsägning(u)
elimination[exclusion]avlägsnande{n}
banishment[exile]exil(u)
disposal[elimination](informalfritt förfogande
liquidation[elimination]betalning(u)
extermination[elimination]utrotning(u)
purge[elimination]rena
flow[emission]flöda
ejection[emission]utkastande{n}
evacuation[emission]uttömning(u)
discharge[emission]avlossa
deposition[discharge]utfällning(u)
subjugation[oppression]underkuvande{n}
tyranny[oppression]tyrannisk gärning(u)